Bakanlık Duyuruları

Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimleri Başlıyor

Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimleri Başlıyor

23.05.2019 tarihli ve 30782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ kapsamında, kentsel ve sanayi atıksu arıtma tesislerinde görev yapacak tesis sorumlularının 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren, tesis sorumlusu sınıflarına göre farklı tarihleri kapsayacak şekilde atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimi yapılacaktır.

Söz konusu eğitimler covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim olarak yapılacaktır. Eğitimler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup yalnızca sınav ve belge için ücret alınacaktır.

Bu kapsamda, Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Belgesi almak isteyenler 30 Ekim – 08 Kasım 2020 tarihleri arasında ecbs.cevre.gov.tr/ adresi üzerinden AAT Personel Belgelendirme ekranına giriş yapıp istenilen belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruları uygun bulunan adaylar, 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim için gerekli işlemler tamamlanarak eğitimlere ue.csb.gov.tr adresinden erişim sağlayacaklardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; eğitim başlangıç ve bitiş tarihlerinde, belge ücret yatırma tarihlerinde ve online sınav tarihlerinde değişiklik yapma hakkına sahip olup yapılacak herhangi bir değişiklik ue.csb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Bu adresten yapılan değişiklik duyurusu tüm adaylara tebliğ yapılmış hükmündedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-Eğitimlere başvuru yapacak adayların istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Eksik ya da hatalı belge yükleyen adaylara sistem üzerinden 2 defa eksiklik bildirilecek (7 gün içerisinde eksik belge/bilginin tamamlanması gerekmektedir.) olup yine eksik ya da hatalı belge yüklenmesi durumunda başvuruları iptal edilecektir.

2-Eğitimlerde ve belgelendirmede kentsel ya da endüstriyel olarak iki farklı grup olup bir aday özel şartları sağlaması durumunda her iki eğitime de başvurabilmektedir.

3-Tebliğdeki tecrübe şartları için adaylardan istenilen SGK dökümünün yanı sıra adayın görev yapmış olduğu kurumdan (mevcut ya da geçmişte görev yaptığı kurum) alacağı resmi yazıyı da (göreve başlangıç ve ayrıldıysa ayrılış tarihinin, görev biriminin, “atıksu arıtma tesisi işletmecisi” olarak görevlendirildiğinin ve atıksu arıtma tesisinin tipi ile kentselse tasarım nüfusunun, endüstriyel ise kurulu kapasitesinin yazılı olduğu belge) kesin başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Başvuru sırasında izlenecek olan adımlar için tıklayınız.

4-Sınav ve belge ücretleri, ilgili tarihlerde; ue.csb.gov.tr internet adresinden (yani uzaktan eğitim portalından) “Sınava Kaydol” butonuna tıklayarak kayıt yaptırıp bilgilerini yükledikten sonra sistemin vereceği referans numarası ile Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ de açılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına yatıracaklardır. Ödenen ücret Halk Bankasından otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Sisteme ayrıca bir dekont yüklenmeyecektir.

EĞİTİM VE SINAV TARİHLERİ

Sınıfı Eğitim Tarihleri Ücret Yatırma Tarihi Sınav tarihi
D 23 Kasım 2020 – 04 Aralık 2020 01 Aralık 2020 – 04 Aralık 2020 12 Aralık 2020
C 23 Kasım 2020 – 04 Aralık 2020 01 Aralık 2020 – 04 Aralık 2020 13 Aralık 2020
B 23 Kasım 2020 – 18 Aralık 2020 14 Aralık 2020 – 18 Aralık 2020 26 Aralık 2020
A 23 Kasım 2020 – 18 Aralık 2020 14 Aralık 2020 – 18 Aralık 2020 27 Aralık 2020

 

İletişim:
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
sutoprak@csb.gov.tr

Kaynak:

https://cygm.csb.gov.tr