Bakanlık Duyuruları

Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

16 Aralık 2015 Çarşamba günü bazı basın yayın organlarında yayınlanan “Avrupa’nın En Kirli Havası Türkiye’de” alt başlıklı haberde, NASA’nın dünya genelinde 195 ülkenin yer aldığı hava kirliliği haritasını yayınladığı bildirilmektedir.

Son 10 yılın verileriyle hazırlanan haritada Avrupa’da hava kirliliği en yoğun yerin Türkiye olduğu ve kirlilik haritasına göre Türkiye’de Tekirdağ ve Erzincan illerinin en kirli havaya Artvin’in ise en temiz havaya sahip olduğu değerlendirmesi haberleştirilmiştir.

Ancak söz konusu habere esas dokümanlar incelendiğinde;

1.NASA’nın dünya genelinde 195 kentin yer aldığı hava kirliliği haritalama çalışmasında Ülkemizde sadece İstanbul, Ankara ve Gaziantep olmak üzere üç ilde azot dioksit ( NO2 ) parametresi değerlendirilmiştir. İstanbul ve Ankara illerinde bu parametre ölçülüyor iken Gaziantep ilinde bu parametrenin izlenmesi henüz gerçekleştirilmemektedir. İstanbul ve Ankara’da ölçülen azotoksit emisyonları ise yıllar içerisinde sınır değerlerin altında seyretmektedir. Söz konusu haberde belirtilen Tekirdağ ve Erzincan’ın en kirli iller olduğu değerlendirmesi NASA’ya ait bir değerlendirme değildir.

2. Haberde kullanılan harita ve hava kalitesi indeksi Air Pollution In World: Real-time Air Quality Index Visual Map (http://aqicn.org//here/) web sitesinden alınmış olup, bu sitenin 2007 yılında başlayan bir sosyal girişim projesinin ürünü olduğu ve projenin çekirdek kadrosunun Pekin’den olduğu sitenin iletişim bölümünde açık bir şekilde belirtilmektedir.

Sonuç olarak; Yukarıda yer alan bilgilendirmeden de görüleceği üzere haber, farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri tek kaynağa aitmiş gibi göstermiştir.

Ülkemizde kurulu tüm hava kalitesi ölçüm istasyonlarından elde edilen hava kalitesi ölçüm verileri eş zamanlı olarak www.havaizleme.gov.tr web sitesinde halkın erişimine sunulmaktadır. Hava kalitesi verileri takip edildiğinde görülecektir ki özellikle kış aylarında bazı zamanlarda bazı illerde sorunlar yaşanıyor olmasına rağmen hava kirliliği sorunu insan sağlığını tehdit edecek boyutta değildir.

Ayrıca bilinmelidir ki, hava kalitesi indeksinin anlık olarak halkın kullanımına sunulabilmesi amacıyla web sitesinde veri doğrulama çalışması henüz gerçekleştirilmemiş ölçüm verileri kullanılmaktadır ve bu durum zaman zaman bazı çevrelerce art niyetli olarak kullanılmakta ve halkımız yanlış yönlendirilmektedir. Halkımız bu tarz spekülatif haberlere itibar etmemeli, doğru bilgiye ulaşmak için www.havaizleme.gov.tr web sitesini takip etmeye devam etmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: http://www.csb.gov.tr/