Bakanlık Duyuruları

Birleşmiş Milletler İklim Müzakereleri Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler İklim Müzakereleri Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde 2020 sonrası yeni iklim rejimine ilişkin müzakereler Almanya’nın Bonn kentinde 31 Ağustos 2015 tarihinde başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar başkanlığında, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel ve ilgili kurumlardan oluşan resmi heyet ile katılım sağlanan müzakerelerde temel olarak 2015 yılında Paris’te imzalanması planlanan yeni anlaşma metni üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Bu çerçevede, konferansta yeni anlaşma ile Paris’te kabul edilecek kararlar hakkında görüşmeler yoğun bir biçimde müzakere ediliyor.

Taslak metinlerde yer alan hususlar, Türkiye heyeti tarafından titizlikle analiz ediliyor. Özellikle sera gazı emisyonlarının azaltılması ve finansman konularına ilişkin bölümlere, ülkemizin ulusal çıkar ve öncelikleri de göz önünde bulundurularak müdahale ediliyor.

Toplantılar süresince Avrupa Birliği ve İran Heyetleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Başmüzakerecimiz Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR başkanlığında Dışişleri Bakanlığı ve AB Bakanlığı temsilcilerinin de yer aldığı bir heyet, AB Heyeti ile ikili görüşme gerçekleştirdi. AB Heyetine, ülkemizin BMİDÇS ve diğer gayri resmi toplantıları yakından takip ettiği, yeni rejimin etkin, kalıcı ve esnek olması görüşüne sahip olduğumuz, azaltım ve finansmanın önemli olduğu kadar uyum konusunun da önemli olduğu, bu çerçevede Paris’te dengeli bir çıktı olması gerektiği, Eklere dayanan bir sistemi desteklemediğimiz Başmüzakerecimiz tarafından ifade edildi.

İran Heyeti ile yapılan görüşmede, teknoloji alanında işbirliği yapılabilecek alanları belirlemek amacıyla karşılıklı ziyaretler yapılması kararlaştırıldı.

4 Eylül Cuma günü tamamlanacak olan bu oturumun ardından bu yılın Ekim ayında bir müzakere oturumu daha gerçekleştirilecek ve müzakerelere devam edilecek.