Bakanlık Duyuruları

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nden Notlar

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nden Notlar

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilmekte olan uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinin ilk haftası tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar başkanlığında, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel ve ilgili kurumlardan olusan resmi heyet ile katılım sağlanan müzakerelerde temel olarak 2015 yılında Paris’te imzalanması planlanan yeni anlaşma üzerine odaklanılıyor.

Bu çerçevede, konferansta yeni anlaşmaya ilişkin taslak müzakere metni ile Lima’da alınması öngörülen taslak kararlar metni yoğun bir biçimde müzakere ediliyor.

Taslak metinlerde yer alan hususlar, Lima’daki Türkiye heyeti tarafından titizlikle analiz ediliyor. Özellikle taslak müzakere metninin sera gazı emisyonlarının azaltılması bölümü ile taslak karar metninde yer alan ve 2015 yılında tüm taraflarca sunulması planlanan ulusal katkılara ilişkin bölümler, ülkemizin ulusal çıkar ve öncelikleri de göz önünde bulundurularak toplantılarda müzakere ediliyor.

Her iki taslak metnin de ülkelerin sunduğu görüşler doğrultusunda revize edilmesi ve yayınlanması bekleniyor. Revize metinler, heyetimiz tarafından yeniden değerlendirilerek müzakerelere devam edilecek.

Peru’da devam eden BM İklim Değişikliği Konferansı’na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Emin Birpinar, Türkiye’nin küresel yeni bir iklim anlaşmasını desteklediğini fakat ülkenin “özel şartlarının” da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin Peru’nun başkenti Lima’da devam eden konferansın üst düzey bölümüne katılımından önce kalabalık bir heyete başkanlık eden Birpinar, yaptığı açıklamada, “Bu yeni iklim anlaşmasının bizim özel koşullarımızı ve sürdürebilir ihtiyaçlarımızı yansıtacak yeterli esnekliğe sahip olmasını istiyoruz” dedi.

Birpinar, Türkiye’nin sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik planlarını mart ayına kadar sunacağını bildirdi.

– İklim fonu hedefini aştı –

Bu arada, Avustralya ve Belçika’nın yaptığı bağışların ardından dünyanın en büyük iklim fonunun 2014 yılı hedefini aştığı bildirildi. BM iklim toplantısının ilk haftasından sonra Meksika’dan Moğolistan’a kadar birçok ülkenin bağışlarıyla “Yeşil İklim Fonu”nda 9,95 milyar dolar birikmişti.

Son olarak Belçika tarafından yapılan 62 milyon dolarlık ve Avustralya tarafından yapılan 166 milyon dolarlık katkılarla fon için belirlenen 10 milyar dolarlık eşiğin aşıldığı bildirildi.
Merkezi Washington’da bulunan Dünya Kaynakları Enstitüsü Finans Müdürü Athena Ballesteros, 10 milyar dolarlık eşiğin aşılmasının savunmasız ülkelerin iklim değişikliği etkilerine karşı mücadelesinde yardımcı olacağını söyledi. Ballesteros, “Bu katkılar, görüşmelerdeki güveni sağlamlaştırmalı ve küresel bir anlaşma için ilerlemeye yardımcı olmalıdır” diye konuştu.

Gelişmiş ülkeler, 2020’de başlayacak Yeşil İklim Fonu’na her yıl 100 milyar dolar aktarma konusunda anlaşmaya varmışlardı.