Bakanlık Duyuruları

Çed Raporlarında Yer Alan Ölçüm/Analizler ve Melbes Sistemi Hakkında Duyuru

Çed Raporlarında Yer Alan Ölçüm/Analizler ve Melbes Sistemi Hakkında Duyuru

Bakanlığımızca yürütülecek Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) ile ilgili olarak, aşağıdaki uygulamaların dikkate alınması gerekmektedir.

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde, Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulan ÇED Raporları ve/veya Proje Tanıtım Dosyaları’nda yer alacak, çevre mevzuatı kapsamındaki ölçüm ve analizler;
  • “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği” uyarınca saha ile ilgili gerekli raporlarda yer alacak ölçüm ve analizler;
  • “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ” kapsamında yapılacak  ölçüm ve analizler ;

İkinci bir düzenlemeye kadar MELBES sistemine dahil edilmeyecektir.

Ayrıca 19 Şubat 2019 tarihinde yapılan  “ÇED RAPORLARINDA YER ALAN ÖLÇÜM/ANALİZLER VE MELBES SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU” isimli duyuru  iptal edilmiştir.

Önemle duyurulur.

Kaynak:  https://ced.csb.gov.tr/