Bakanlık Duyuruları

Çevre Danışmanlık Firmalarının Dikkatine!

Çevre Danışmanlık Firmalarının Dikkatine!

21 Kasım 2013 tarihli ve 28828 sayılı (Değişik: RG-06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu Maddesi (3) fıkrası j) bendinde, “Çevre Danışmanlık Firmaları, bünyelerinde görev yapan çevre görevlilerine ilişkin SGK belgelerini takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar sisteme yüklemekle” yükümlüdür. Hükmü yer almaktadır.

Çevre görevlisi ve çevrimiçi çevre izinleri yazılım portalına SGK belgeleri yüklenemediğinden, söz konusu belgeler, Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından Bakanlığımıza yıllık raporlar halinde gönderilmektedir.

Çevre Danışmanlık Firmaları, Yönetmeliğin yukarıda bahsedilen hükmü gereği, bünyelerinde görev yapan çevre görevlilerinin SGK hizmet belgesi ve dökümlerini Bakanlığımıza göndermeyeceklerdir. Söz konusu SGK hizmet belgelerini Danışmanlık Firmaları bünyelerinde muhafaza edeceklerdir.

Çevre Danışmanlık Firmalarının, Bakanlığımızca yapılacak denetimlerinde söz konusu SGK dökümleri kontrol edilecektir.

Kaynak:http://www.csb.gov.tr