Bakanlık Duyuruları

Çevre Görevlilerine ve Çevre Danışmanlık Firmalarına Duyurulur!

Çevre Görevlilerine ve Çevre Danışmanlık Firmalarına Duyurulur!

12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde vize döneminin, Çevre Görevlisi Belgesi veya Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesinin (ÇDYB) alınıp Bakanlıkça onaylandıktan sonraki beş yıllık geçerlilik süresi olduğu hükmü;

21 Kasım 2013 tarihli ve 28828 sayılı (Değişik: RG-06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ise vize döneminin, Çevre Görevlisi Belgesi, Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ve Çevre Yönetim Birimi Belgesinin Bakanlıkça onaylandıktan sonraki 4 (dört) yıllık süresi olduğu hükmü yer almıştır.

21 Kasım 2013 tarihli ve 28828 sayılı Yönetmelik 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihe kadar Bakanlığımız tarafından verilen Çevre Görevlisi Belgesi ve Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesinin vize süresi 5 (beş) yıl; 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle verilen Çevre Görevlisi Belgesi, Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ve Çevre Yönetim Birimi Yeterlik Belgesinin vize süresi ise 4 (dört) yıldır.

Çevrimiçi çevre izinleri yazılım programı üzerinden verilen 5 (beş) yıllık vize süresine sahip belgeler, Genel Müdürlüğümüzün http://www.csb.gov.tr/gm/ced/sayfasında belge alanlar olarak listelendiğinde 4 (dört) yıllık vize süresine sahip görünmektedir. Bu yüzden Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesinde vize süresi olarak belge üzerindeki süre esas alınmalıdır.

Ayrıca 01 Ocak 2014 öncesinde, Çevre Görevlisi Kimlik Bilgisi Değişikliği Nedeniyle Belge Yenileme ve Çevre Görevlisi Soyadı Değişikliği Nedeniyle Belge Yenileme Başvurusu yapıldığında, 5 (beş) yıl süreli “Çevre Görevlisi Belgesi” sisteme düşmüştür. Söz konusu başvuruları yapan Çevre Görevlilerinin vize sürelerinde, ilk aldıkları belgenin vize süresi geçerli olacaktır.