Bakanlık Duyuruları

Çevre Görevlisi Aday Eğitimi Düzenlenecektir

Çevre Görevlisi Aday Eğitimi Düzenlenecektir

30/07/2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin “Çevre Mühendisi ve Çevre Görevlisi Eğitimi ve Sınavı” başlıklı 12. Maddesi ikinci fıkrası “6 ıncı maddenin birinci fıkrasının ( c) bendi kapsamında yeterlik belgesi alacakların temel çevre bilimleri ve çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler konusunda yapılacak eğitim ve sınava katılmaları zorunludur. Bu sınavdan 100 üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılır. Bu kişiler çevre görevlisi olarak çalışabilmeleri için çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesini almaya hak kazanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; yapılması planlanan çevre görevlisi eğitimine “Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veterinerlik fakültelerinden mezun olanlar” katılım sağlayabileceklerdir.

Çevre Görevlisi Aday Eğitimi; 16-17-18-19-20 Mart 2020 tarihlerinde Bakanlığımız Konferans Salonunda (Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu Dumlupınar Bulvarı 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara) düzenlenecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Katılımcılar Eğitim bedeli olan 600 TL’yi (KDV Dahil) , Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesinin, TR87 0001 0016 7152 1264 1250 54 IBAN No ve 1671-52126412-5054 Hesap No’ lu T.C. Ziraat Bankası, Ümitköy /Ankara Şubesi; hesaba (EFT, havale, elden vb. yatırılabilir) (Eğitim materyalleri ve sarf malzemeleri bu ücrete dahildir) yatırdıktan sonra www.tucev.org adresinden 10 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptırmakla mükelleftirler. Aksi takdirde ücret yatmış olsa dahi kayıtlar kabul edilmeyecektir.

Eğitim konaklamasızdır. Konaklama katılımcıya aittir.

Öğle yemeği ücrete dahil değildir. Katılımcıya aittir.

Çevre Görevlisi Aday Eğitimi kontenjanla sınırlıdır dolması halinde kayıtlar kapatılacaktır.

Not: Temel Çevre Eğitimi ve Çevre Mevzuatı Eğitim Ders Notları 13 Mart 2020 tarihinden itibaren www.tucev.org adresinden yayımlanacak olup, katılımcılara ayrıca ders notu ve doküman verilmeyecektir.

Kaynak:https://ced.csb.gov.tr