Bakanlık Duyuruları

Çevre Görevlisi Aday Eğitimi

Çevre Görevlisi Aday Eğitimi

21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’ in 6 ncı, 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında en az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış kişiler için Bakanlığımız tarafından “Çevre Mevzuatı” konulu  “Çevre Görevlisi Eğitimleri” düzenlenmesi planlanmaktadır.

Eğitim ile ilgili bilgiler, Bakanlığımız ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü internet adresinden (http://www.csb.gov.tr/gm/ced/Ekim ayı içerisinde duyuru yapılacaktır.