Bakanlık Duyuruları

Çevre Ölçüm ve Analizleri Emisyon – İmisyon Eğitimi

Çevre Ölçüm ve Analizleri Emisyon – İmisyon Eğitimi

Genel Müdürlüğümüz, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği”; kapsamında Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarları çalışanları ile bireysel olarak katılmak isteyen kişilere yönelik, Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) işbirliği ile Bolu Abant’ta 06-08.10.2015 tarihlerinde ‘‘Emisyon- İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri’’ konulu eğitimin ikincisi düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitimin ilki 22-25.03.2015 ve 26-28.03.2015 tarihlerinde iki grup halinde ve toplam 388 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve eğitime katılan personele, ölçüm yapabileceklerine dair kimlik kartı ve eğitime katılımları ile ilgili sertifika hazırlanarak kişilere gönderilmiştir.

06-08.10.2015 tarihlerinde yapılan ve toplam 126 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen bu ikinci eğitim, emisyon ve imisyon konularında sektörde şu anda aktif olarak görev yapan personel ile bu sektörde daha sonra çalışmak isteyen özel kişiler veya Bakanlığımıza Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi başvurusunda bulunacak akredite laboratuvar personeline yönelik olarak yapılmıştır.

Eğitimde; emisyon ve imisyon ölçüm tekniklerinin yanında, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, ölçüm personelleri tarafından dikkat edilmesi gereken hususları da içeren sunumlara da yer verilmiştir.

Eğitime katılım sağlayan personelin mevzuat ve metotlar ile ilgili soruları cevaplandırılmış ve uygulamaya ilişkin hususlar hakkında teknik bilgiler ve deneyimler aktarılmıştır.

Söz konusu eğitimden sonra yapılan sınavda başarı sağlayan personele (70 puan ve üzeri puan alan) emisyon-imisyon ölçümlerini yapabilmesine yönelik kimlik kartları ve sertifika verilecektir.