Bakanlık Duyuruları

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve Çevre Izin ve Lisans Süreçleri Hakkında

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve Çevre Izin ve Lisans Süreçleri Hakkında

Mezkur hastalığın ülkemizde yayılımın önlenmesine yönelik tedbirlerin devam ediyor olması, Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) üzerinden yeni iş atamasının Mayıs ayı sonuna kadar yapılmaması ayrıca, çevre yönetimi hizmetleri kapsamında il dışında hizmet verilen işletmelere verilecek hizmetlerin ertelenebileceği hususları göz önüne alınarak; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamındaki başvuru süreçlerinin kaçırılması durumunda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Mayıs ayının sonuna kadar olan süre e-izin sistemine ilave edilecektir.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan normalleşme planı kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla;

  • İlinizde faaliyet gösteren tesislerin uygunluk, Valilik Tespit Raporu (VTR) gibi saha ziyaretlerinin Covid19 önlemleri (fiziki mesafe, maske, eldiven vb) dikkate alınarak gerçekleştirilmesi,
  • Çevre İzin ve Lisans süreçlerine ilişkin başvuruların zamanında yapılamaması nedeniyle yaşanabilecek iptal ve cezalı başvuru süreçlerinin yaşanmaması için söz konusu başvuruların süresi içerisinde eksik de olsa yapılmasının sağlanması,
  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruların süresi içerisinde değerlendirilmesine ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve konuyla ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda karar alınmıştır.

Kaynak: Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve Çevre Izin ve Lisans Süreçleri Hakkında Yazı