Genel

GEKAP Yönetmeliği’nin Uygulama Usul ve Esasları’nda güncelleme yapılmıştır.

GEKAP Yönetmeliği’nin Uygulama Usul ve Esasları’nda güncelleme yapılmıştır.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’da 23/07/2020 tarihli ve 155226 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’da yapılan güncellemelere ulaşmak için tıklayınız.