Blog

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hk.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hk.

“Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği” 04.04.2019 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğ kapsamında verilecek beyannameye sadece plastik poşetler dâhil edilmiştir. Plastik poşetin tanımı Madde – 3 (ç)’ de açıklanmıştır. Bu tanım kapsamına, satış noktalarından tüketici/kullanıcılara mal veya ürünlerin taşınması sırasında kullanılan saplı veya sapsız poşetler girmektedir.

Beyannameler, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun ya da olmasın tüm satış noktaları Geri Kazanım Payı Beyannamelerini elektronik ortamdan yapmakla yükümlüdür. Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık olarak, diğerleri için üç aylık (Madde – 4 (4) belirtilmiştir) olarak yapılacaktır. Beyannameler satış yapılan beyan dönemini takip eden ayın 24’ ü gece 23:59’ a kadar yapılabilecektir. Konu ile ilgili örnekler tebliğ içerisinde mevcuttur.

Bakanlıkça yapılan düzenlemeler kapsamında ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetleri tüketiciye/kullanıcıya temin eden satış noktaları, bu poşetler için geri kazanım katılım payı beyannamesi vermeyecektir

Üç aylık beyan dönemleri halinde verilecek geri kazanım katılım payı beyannamelerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı olarak gösterilmesi gerekmektedir. larda ise aylık dönemlere ilişkin bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Geri kazanım katılım payı beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Geri kazanım katılım payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar bağlı bulunduğu vergi dairesine Tebliğ ekinde bulunan form ile müracaat ederek kod, parola ve şifre almak zorundadır.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği İNCELE

Elektronik Ortamda Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Gönderme Talep Formu İNCELE