Bakanlık Duyuruları

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda güncelleme yapılmıştır.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda güncelleme yapılmıştır.

Bilindiği üzere, Türkiye Çevre Ajansı tarafından “Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmış ve belirlenmiş ambalajlı içecekler için 1/1/2023 tarihi itibari ile Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden tescil sürecinin başlatılması ve tescil edilmiş ambalajlı ürünlerin 1/8/2023 tarihinden itibaren piyasaya sürülmeye başlanması zorunlu tutulmuştur.

Ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek Madde 11 inde “Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esas alınır.” hükmü yer almakta olup bu kapsamda Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda uygulamanın geliştirilmesi ve açıklayıcı örneklerle desteklenerek netleştirilmesine yönelik yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ da 2/6/2023 tarihli ve 6572817 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır.

KAYNAK : https://cygm.csb.gov.tr/geri-kazanim-katilim-payina-iliskin-yonetmeligin-uygulanmasina-dair-usul-ve-esaslarda-guncelleme-yapilmistir-duyuru-440281