Bakanlık Duyuruları

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüşe Açılmıştır

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüşe Açılmıştır

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarına ilişkin idari ve teknik esasların yer aldığı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı Mevzuat bölümümüzde Taslaklar başlığı altında görüşlere açılmıştır. Görüşlerin görüş bildirme formuna işlenerek gekap@csb.gov.tr adresine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir. Taslağa son görüş verilme tarihi 10 Haziran 2019‘dur.

Taslak metne ve görüş formuna ulaşmak için tıklayınız.

Yönetmelik gerekçesine ulaşmak için tıklayınız.