Bakanlık Duyuruları

Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Bildirim

Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Bildirim

Piyasaya arz edilen ürünlere yönelik olarak piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış noktalarınca Bakanlığa herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.