Bakanlık Duyuruları

Halkın Katılımı Toplantılarının İptal Süresi 31.05.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Halkın Katılımı Toplantılarının İptal Süresi 31.05.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, tüm dünyada etkili olan Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için; Cumhurbaşkanlığı Makamı’nca onaylanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Genelge’ler ve Bakanlığımızın 2020/6 sayılı Genelgesi kapsamında bir dizi tedbir ve önlemlerin alındığı, bu kapsamda da ÇED Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince yapılması gereken “Halkın Katılımı Toplantıları”nın Nisan ayı sonuna kadar iptal edildiği Taşra Teşkilatımıza duyurulmuş ve web sayfamızda da yayınlanarak ilgililer bilgilendirilmiştir.

Bahse konu önlemler çerçevesinde, ÇED Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince yapılması gereken “Halkın Katılımı Toplantıları”nın iptal süresi 31.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yeni toplantı tarihleri ilgililere duyurulacaktır.

Kaynak: https://ced.csb.gov.tr
Ek: Halkın Katılım Toplantıları Hakkında Yazı