Hizmetlerimiz

Haliç Çevre Danışmanlık firmamızın kuruluş amacı; sanayi tesisleri başta olmak üzere birçok farklı alandaki kurum/ kuruluşun 2872 sayılı Çevre Kanunu ve kanuna bağlı tüm mevzuatlar çerçevesinde denetlenmesi, en etkin çevre yönetim sisteminin kurularak işletilmesidir

Çevre Yönetimi & Danışmanlığı

2000 yılından günümüze çevre konusunda danışmanlık yapan tecrübeli…

Karbon Ayak İzi Hesabı...

Bir kuruluşun, faaliyetin, ürün veya kişinin sebep olduğu sera gazı emisyonlarının…

Kapasite Raporunun Alınması

Kapasite Raporu; sanayi odalarına kayıtlı olan işletmeler, mevcut makine parkı…

Yeşil Havalimanı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından havaalanlarının çevreye ve insan…

cevreizin

Çevre İzin Lisansı

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren…

Atıksu Arıtma Tesisi...

Evsel kaynaklı atıksuyu ve proses kaynaklı endüstriyel atık suyu bulunan konut, site…

Yaşam Döngüsü...

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi bir ürün, servis ya da prosesin …

ÇED Kapsam Dışı Yazısı

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe gire…

atikyönetimi1

Atık Yönetimi Danışmanlığı

Tüm işletmeler faaliyet konusu fark etmeksizin, yapmış olduğu çalışmalar…

Sera Gazı Emisyonları...

17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren…

Çevre Durum Raporları...

Şirketlerin kar amacı gütmeleri dışında; çevresel ve sosyal sorumlulukları….

Tehlikeli Madde Güvenlik...

24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren…

Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı kapsamında, israfın önlenmesini, kaynakların …

Dip Taraması Çevresel...

Herhangi bir nedenle deniz ve kıyı tabanı ile nehir ağızlarında …

Yeşil Hizmetler

Malzeme ve enerji akışı ile ilgili bilgilerin ve çevre ile ilgili maliyet ve diğer …

Motor Yağı Değişim Noktası İzin..

21.12.2019 tarihli ve 90985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık …