0212 255 88 25 Pzt - Cum 07.30 - 17.00

Hizmetlerimiz

Çevre Danışmanlık

2013 yılında Haliç Çevre Laboratuvarı çalışanları tarafından kurulan firmamız aynı yıl içerisinde Çevre Bakanlığından yetki alarak…

Çevre İzin Lisans

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer almayan faaliyetler bağlı bulundukları İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden…

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı

24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”…

Yeşil Hizmetler

Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen, Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların…

ÇED Kapsam Dışı Yazısı

Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde…

Kapasite Raporunun Alınması

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden…

Atık Yönetimi Danışmanlığı

Tüm işletmeler faaliyet konusu fark etmeksizin, yapmış olduğu çalışmalar neticesinde atık oluşturmaktadır…

Sıfır Atık Yönetimi

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımlı uzman kadromuzla danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Evsel kaynaklı atıksuyu ve proses kaynaklı endüstriyel atık suyu bulunan konut, site, organize sanayi bölgeleri…

Sera Gazı Emisyonları Danışmanlık Hizmetleri

17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” gereği…

Karbon Ayak İzi Hesabı ve Raporlandırılması

Bir kuruluşun, faaliyetin, ürün veya kişinin sebep olduğu sera gazı emisyonlarının tümüne karbon ayak izi denir. Küresel ısınmaya…

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi bir ürün, servis ya da prosesin hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak, işleme…

Dip Taraması Çevresel Yönetim

Herhangi bir nedenle deniz ve kıyı alanlarında gerçekleştirilen deniz dibi tarama faaliyetidir.

Çevre Durum Raporlarının Hazırlanması

Çevre Durum Raporu; şirketlerin yıllık bazdaki çevresel durumuna ve yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan çevresel performansını…

Yeşil Havaalanı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından havaalanlarının çevreye ve insan sağlığına verdikleri/ verebilecekleri zararların…

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi

21.12.2019 tarihli ve 90985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda: motor yağı değişimi yapan işletmeler 31.12.2020 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla ve motor yağı değişim noktası belgesi almakla yükümlüdür.