Bakanlık Duyuruları

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesine ve Arıtılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğ Taslağı

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesine ve Arıtılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğ Taslağı

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesine ve Arıtılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ve “İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğ Taslağı” kurum ve kuruluşların görüşlerine açılmıştır.

Yönetmelik ve Tebliğ taslağının tetkik edilerek, görüş ve tekliflerinizin, 19/12/2005 tarihli ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenerek tarafımıza gönderilmesi önem arz etmektedir.

İAT Teknik Usuller Tebliği

İçme Suyu Yönetmeliği Revize

KAYNAK: http://suyonetimi.ormansu.gov.tr