Bakanlık Duyuruları

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Endüstriyel Atık Yönetim Planı Ekleri

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Endüstriyel Atık Yönetim Planı Ekleri

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sayfasında yapmış olduğu duyuru ile Endüstriyel Atık Yönetim Planı eklerinde olması gereken evrakları duyurmuştur.

Endüstriyel atık yönetim planı 10. Maddesinde belirtilen “ İl müdürlüğünce gerekli görülen bilgi ve belgeler” kısmında ek olarak;

  1. Vaziyet planı
  2. Kapasite raporu
  3. Kaynakta ayrı toplama noktalarına ait anlaşılır ve ayrıntılı fotoğraflar
  4. Tehlikeli ve tehlikesiz atık geçici depolama alanlarına ait anlaşılır ve ayrıntılı fotoğraflar
  5. Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar zorunlu mali sorumluluk sigortası (içeriğinde 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkları kapsadığını belirtir ibareli, güncel adres ve tarihli)
  6. İş akım şeması (iş akım şeması üzerinde oluşacak atıklar ayrıntılı olarak verilmesi gereklidir)
  7. Bir önceki yıla ait onaylı atık yönetim planı onay sayfası
  8. Tesiste tıbbi atık oluşuyor ise, İBB’ den alınmış tıbbi atık kabul belgesi ve revir içinde tıbbi atık kutusu ve kesici delici kutusunu gösterir fotoğraf verilmiştir.
KAYNAK: https://istanbul.csb.gov.tr/online-formlar-i-2932