Bakanlık Duyuruları

Motor Yağı Değişimi Yapılan İşletmeler’e Yapılan Duyuru

Motor Yağı Değişimi Yapılan İşletmeler’e Yapılan Duyuru

Atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esaslas 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servislerkamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor  yağı değişimi  yapılan  işletmelerin  1/1/2021  tarihine  kadar  anılan  Yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin belgesi alması ve Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olması gerekmekte olup Entegre Çevre Bilgi Sistemi / Atık Yönetimi Uygulamasına motor yağı değişim noktaları ile ilgili Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) Uygulamasının eklenmesine ilişkin çalışmalar tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

Detaylı bilgilendirme için Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 25.08.2020 tarih ve E.172217 sayılı Motor Yağı Değişimi Yapılan İşletmeler konulu yazısını inceleyiniz.