Bakanlık Duyuruları

Önemli Duyuru! Tehlikeli Atık Beyan Sistemi

Önemli Duyuru! Tehlikeli Atık Beyan Sistemi

Atık Üreticileri, 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 9-(g) bendi gereği atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür.

31 Mart 2015 tarihi mesai bitimi itibarıyla Tehlikeli Atık Beyan Sistemi kullanıma kapatılacağından atık üreticilerinin yükümlülüklerini yerine getirmek için beyanlarını bu tarihe kadar tamamlaması gerekmektedir. Bakanlığımız Firma Bilgi Sistemi’ne kayıt olmamış olan atık üreticilerinin de bu tarihten önce beyanlarını tamamlayabilmeleri için en kısa sürede kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri ve beyanlarını yapmaları gerekmektedir.