Bakanlık Duyuruları

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Usul Esas Güncellemesi

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Usul Esas Güncellemesi

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda 22 Aralık 2020 tarihli ve 274510 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır.

17 Aralık 2020 tarihinde ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile çevrimiçi platformda gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında görüşülen konular da dikkate alınarak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlükte olan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda yapılan güncelleme ile “2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1/1/2021 tarihinden başlayarak 2021 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca Usul ve Esaslarda yapılan güncelleme ile;
–    Ücretli poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen sıfır atık logosu ve çevreci sloganların kullanılması,
–    Açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirilmiştir.

Ücretli poşetlerde sıfır atık logosu ve çevreci slogan kullanımı düzenlemesine uygun poşetlerin uygulamaya dahil edilmesi için 01/07/2021 tarihine kadar geçiş süreci öngörülerek bu tarihe kadar halihazırda üretilmiş ve kullanımda olan plastik poşetlerin atık haline gelmeden tüketiminin sağlanmasına imkan tanınmış olup 01/01/2022 tarihi itibari bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanmıştır.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak:

https://cygm.csb.gov.tr/plastik-posetlerin-ucretlendirilmesi-usul-esas-guncellemesi-duyuru-411670