Bakanlık Duyuruları

Sertifikası Olmayan Personel Emisyon ve İmisyon Ölçümü Yapamayacak

Sertifikası Olmayan Personel Emisyon ve İmisyon Ölçümü Yapamayacak

Genel Müdürlüğümüz, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında; Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarları çalışanları ile bireysel olarak katılmak isteyen kişilere yönelik,Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) işbirliği ile Antalya İli, Manavgat İlçesinde 22-28.03.2015 tarihlerinde ‘‘Emisyon- İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri’’ konulu eğitimin birincisi düzenlenecektir.

‘‘Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’’ Madde 19- 2 kapsamında; Çevre Ölçüm ve Analizleri emisyon-imisyon Laboratuvar sorumluları ile emisyon ve imisyon ölçüm personelinin yapılacak bu eğitimden sonra sertifikalı olma şartı getirildi.

22-25.03.2015 ve 26-28.03.2015 tarihlerinde iki grup olarak yapılacak ve her bir grupta yaklaşık 200 kişinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan bu eğitim, emisyon ve imisyon konularında sektörde şu anda aktif olarak görev yapan teknik personel veya bu sektörde daha sonra çalışmak isteyen özel kişiler veya Bakanlığımıza Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi başvurusunda bulunacak akredite laboratuvar personelinin katılımlarına yönelik olacaktır.

Eğitimde; emisyon ve imisyon ölçüm tekniklerinin yanında, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, ölçüm personelleri tarafından dikkat edilmesi gereken hususları da içeren sunumlara da yer verilecektir.

Söz konusu eğitimden sonra yapılacak sınavda başarı sağlayan personele (70 puan ve üzeri puan alan ) emisyon-imisyon ölçümlerini yapabilmesine yönelik kimlik kartları ve sertifika verilecektir.