Bakanlık Duyuruları

Sıfır Atık Belgelendirme Kriterleri

Sıfır Atık Belgelendirme Kriterleri

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde sıfır atık projesi başlatılmıştır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, ilimiz genelinde sıfır atık uygulama çalışmalarını koordine ederek, kurum ve kuruluş binalarını kapsayacak şekilde uygulamanın yaygınlaşmasını ve kısa sürede sonuç alınmasını sağlamak için çalışmalar yürütmektedir.

12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında “Sıfır Atık Yönetim Sisteminin”  kurulmasına ilişkin genel ilke ve esaslar belirlenmiş olup yönetmeliğin 16. madde gereğince belgelendirme yükümlülükleri bulunmaktadır.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında 12.01.2020 tarihi itibari ile Sıfır Atık Belgelendirme süreci başlamıştır. Belgelendirme süreci Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden yürütülecek olup başvuruların değerlendirmesinde Yönetmelikte belirtilen kriterler dikkate alınacaktır. Yönetmelikte belirtilen hususlar dahilinde aşağıda yer alan inceleme kriterleri de dikkate alınarak başvuruda bulunulması önem arz etmektedir.

Bina ve Yerleşkeler İçin Sıfır Atık Belgesi İnceleme Kriterleri;

 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında ilgili personel görevlendirilmiş olması,
 • Bina/yerleşkede en az ikili toplama sistemi kurularak atıkların toplanması ve belediye/lisanslı firmaya teslim edilmesi, teslim sonrasında makbuz alınıp Sıfır Atık Bilgi Sistemine (SABS) giriş yapılması,
 • Ekipmanların renk skalasına ve işaretlere uygun olarak tasarlanması ve atık kodlarının yer alması,
 • Yerleştirilen ekipmanların binanın yapısına uygun olarak, her kata yerleştirilmiş olması, personel sayısına uygun sayıda olması,
 • Bitkisel atık yağların, atık pillerin,  atık yağların ayrı toplanması ve bilgilerin SABS’a girilmesi, ekipmanların üzerinde atık türüne ilişkin işaretlerin bulunması, atık kodlarının yer alması,
 • Elektrikli ve elektronik eşyaların ayrı toplanması ve bilgilerin SABS’a girilmesi, ekipmanların üzerinde atık türüne ilişkin işaretlerin bulunması,
 • Tehlikeli atıkların çeşitlerine göre ayrı toplanması (Yağ filtreleri, boya, toner-kartuş, basınçlı kap, tehlikeli atıklarla kontamine olmuş ambalaj vb.) ve bilgilerin SABS’a girilmesi, ekipmanların üzerinde atık türüne ilişkin işaretlerin bulunması,
 • Kurum tabipliğinde veya revirde tıbbi atıklarının ayrı toplanması bilgilerin SABS’a girilmesi, ekipmanların üzerinde atık türüne ilişkin işaretlerin bulunmasına,
 • Yemekhane, kafeterya, çay ocağında oluşan biyo-bozunur atıkların ayrı toplanması ve bilgilerin SABS’a girilmesi,
 • Planlama, bilgilendirme ve yönlendirmeye ilişkin dokümanlarda protokol, sözleşme, atık planına dâhil edilip edilmediği vb. bilgilere yer verilmesi,
 • Atıkların türlerine göre ayrı depolanması için geçici depolama alanının bulunması, depolama alanındaki ekipmanların ve uyarıcı işaretlerin bulunması, atık kodlarının yer aldığının ve renk skalasına uygun olarak tasarlandığının kontrol edilmesi, Atık Yönetimi Yönetmeliği Geçici depolama başlıklı 13 üncü Maddesi kapsamında uyulması,
 • Sıfır atık yönetim sisteminin etkin uygulanmasına ilişkin eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılıyor olması,
 • Sıfır atık bilgi sistemi üzerinden beyanların yapılıyor olması,
 • Alışveriş merkezleri/Üniversite/Organize Sanayi Bölgesi Kurum türleri için Bakanlığın belirlemiş olduğu esaslara uygun atık getirme merkezinin kurulmuş olması,hususlarına dikkat edilerek Sıfır Atık Belgelendirme sürecine başvurulması gerekmektedir.

Yönetmelik gereği sisteme geçişlerin tamamlanması için uygulama takvimi;