Bakanlık Duyuruları

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmelik Taslağı

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmelik Taslağı

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmelik Taslağı’na dair ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerini almak üzere söz konusu Yönetmelik Taslağı; Genel Müdürlüğümüz web-sitesinde Mevzuat – Taslak Yönetmelikler/Tebliğler bölümünde yayınlanmaktadır. 19 Eylül 2016 mesai saati bitimine kadar görüş ve önerilerinizi Bakanlığımıza (ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) bildirebilirsiniz.

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmelik Taslağı – Görüş Bildirme Formu