Blog

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Durum Raporu

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Durum Raporu

Sürdürülebilir Kalkınma

Resmî olarak ilk kez 1987 yılında Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland’ in başkanlığında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından yayımlanan “Ortak Geleceğimiz” (Brundtland Raporu) adlı raporda kullanılmıştır. Buna göre sürdürülebilir kalkınma, “Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını karşılamalarında ödün vermeden karşılamak” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım dâhilinde sürdürülebilir kalkınma şematize edildiğinde üç daire modeli ortaya çıkmıştır. Bu modele göre ancak ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda eş zamanlı ve eşit kalkınma sürdürülebilirliği getirebilir.

Ortak Geleceğimiz (Brundtland Raporu) Raporu’nda sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
 1. Büyümeyi canlandırmak
 2. Büyümenin kalitesini değiştirmek
 3. İş bulma, yiyecek, enerji, su ve sağlık konularındaki temel ihtiyaçları karşılamak
 4. Sürdürülebilir bir nüfus düzeyini garanti altına almak
 5. Kaynak tabanını korumak ve zenginleştirmek
 6. Teknolojiyi yeniden yönlendirmek ve riski yönetmek
 7. Karar verme sürecinde çevre ve ekonomiyi birleştirmek

Çevresel Kalkınma

Çevresel kalkınmadaki temel amaç, dünya üzerindeki ekosistemlerin sürekli olarak değişen yeni koşullara adapte olabilmesinin sağlanmasıdır. Çevresel açıdan sürdürülebilir bir sistem, yenilenebilir kaynakları ön planda tutmalı, yenilenemeyen kaynaklardan da yatırımlar kanalıyla yerine konulmuş olanları tüketmeye çalışmalıdır. Böyle bir anlayış, biyolojik çeşitlilik, atmosfer ve diğer tüm ekosistemler gibi iktisadi olarak sınıflandırılması zor olan fakat dünya üzerindeki canlı yaşamı için son derece önemli olan unsurların korunmasını da bünyesinde barındırmaktadır. (kaynak: http://dergipark.gov.tr)

Çevre Durum Raporu Nedir?

Şirketlerin yıllık bazdaki çevresel durumuna ve yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan çevresel performansını gösteren rapordur.

Çevresel açıdan sürdürülebilir sistem kurmak günümüz dünyasında tüm işletmelerin önem verdiği bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle işletmeler yıllık olarak çevre açısından gerçekleştirdikleri faaliyetleri bir rapor haline getirmekte ve kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Şirketlerin kamu vicdanındaki imajı, içinde yaşadıkları toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal projelere destek vermeleri ile ölçülmeye başlanmıştır.

Bu raporda;
 • Firmanın Tanıtımı, Kurumsal Yapı
 • Firmaya Ait Çevresel Harcamalar
 • Hava Kirliliği Ve Alınan Önlemler
 • İklim Değişikliği
 • Doğal Kaynak Kullanımı
 • Su Ve Atıksu Yönetimi
 • Atık Yönetimi
 • Arazi Kullanımı Ve Biyolojik Çeşitlilik
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi
 • İzin Ve Lisans İşlemleri
 • Çevre Eğitimleri
 • Çevre Yatırımları
 • Çevre Denetimleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

Dünyada birçok büyük şirketin internet sitesinde interaktif çevre durum raporları bulunmakta ve alt başlıklar halinde bölümlendirilerek, okuyucun istediği bilgiye bir an önce ulaşılması sağlanmaktadır.

kaynak: http://www.denetimnet.net)
kaynak: http://cevre.mf.duzce.edu.tr

Gülfem ÖNDAŞ

Çevre Yüksek Mühendisi