Bakanlık Duyuruları

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri(SEÖS) Duyurusu!!!

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri(SEÖS) Duyurusu!!!

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri  (SEÖS) ile ilgili olarak telefon, e-posta ve/veya resmi yazılarla sorulan sorularla ilgili olarak aşağıdaki hususlarda açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

 • SEÖS kurulu tesislerden şeker fabrikaları sezonluk çalıştıkları için Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kampanya dönemi haricindeki süreçte, sürekli emisyon ölçüm sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığının periyodik olarak kontrol edilmesi şartıyla kapatılabileceği, bunun sağlanması amacıyla KGS-3 ölçümlerinin her ay düzenli olarak sistem çalıştırılarak yapılması, YGT ölçümlerinin ise kampanya döneminden bir ay önce sistemin çalıştırılarak ya da kampanya dönemi başlar başlamaz yetkili laboratuvarlara yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca kurulumu yapan firmadan ilgili cihazların farklı diğer muhafaza ve bakım koşulları var ise bilgi edinilerek kullanım dışı dönem için bir bakım ve muhafaza prosedürü oluşturulmalıdır. Kampanya dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerinin ayrıca resmi yazı ile Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

 

 • SEÖS kurulu tesislerin;
  1. Baca gazı arıtma sistemi arızalarını,
  2. Üretime ara verilen zamanları,
  3. Bakım dolayısıyla tesisin çalışmadığı süreleri,
  4. SEÖS cihaz arızalarını (arızanın başlangıç tarihi teknik servis raporu ile birlikte)
  5. SEÖS cihaz arızalarını (arızanın bitiş tarihi teknik servis raporu ile birlikte)
  6. Limit aşım raporları (Aylık olarak – Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne )

Resmi yazı ile Bakanlığımıza bildirim yapması gerekmektedir.

 • SEÖS kurulu tesislerin;
  1. Üretim faaliyetlerinin uzun süreli (3 ay ve daha uzun sürelerde) durdurulması,
  2. Tesisin yeniden üretim yapmaya başlaması (uzun süreli duruşlarda) ,
  3. Tesis faaliyetinin sona ermesi (kapanması),

Durumlarında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün de onayı alınarak Bakanlığımıza resmi yazı ile bilgi verilmesi gerekmektedir.

 • Sezonluk üretim yapan şeker fabrikaları, üretim faaliyetlerini uzun süreli durduran tesisler, kapanan tesisler haricinde Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri kapatılamaz. Her türlü kapatma işlemi talebi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün onayını müteakip Bakanlığımıza resmi yazı ile bilgi verilerek yapılmalıdır. SEÖS sistemi ile ilgili kapatma işlemi sadece Bakanlığımız bilgisi dahilinde yapılabilir.
 • Kısa süreli üretim durması veya arıtma sistemi arızaları ile ilgili olarak tesisler SEÖS verilerini SEÖS Web Servis Veri Aktarım Kılavuzu’nda tanımlı veri durum kodları ile göndereceklerdir.
 • Durum kodlarının SEÖS yazılımlarında manuel olarak atanmaması gerekmektedir. Örneğin üretim durduğunda bacada emisyon olmaması nedeniyle oksijen ve sıcaklık değerleri tesislere göre farklılık göstermekle birlikte belli sabit değerler almaktadır. SEÖS yazılımları bu değerlere göre tanımlanmış formüller kullanılarak otomatik olarak veri durum kodunu ‘’Proses Kapalı’’olarak göndermelidir.
 • Merkez yazılım Web Servis Api’de yeni bir veri durum kodu tanımlanmıştır. Tesislerin buna uygun düzenleme yaparak verilerini göndermeleri gerekmektedir. Arızalanan arıtma sistemi hangi parametreleri etkiliyorsa o parametrelerin durum kodu 28 olarak gönderilmelidir. Örneğin Toz arıtma sisteminde (Elektrostatik Filtre) arıza varsa Toz verisine ait durum kodu 28 olarak gönderilmelidir. DeNOx  sisteminde arıza varsa NOx verisine ait durum kodu 28 olarak gönderilmelidir.


Bakanlığımızca SEÖS verilerinin takibi için veri gelip gelmeme durumları Bakanlığımızca takip edilerek tesisten 2 (iki) gün boyunca veri gelmeme durumunda Tesis SEÖS Yetkilisine uyarı e-postası gönderilmektedir. SEÖS yetkililerinin bu uyarı e-postalarına göre sistemlerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: http://laboratuvar.cevre.gov.tr/