Takipte Kalın

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yenileme Çalışmalarının Zamanında Yapılması Neden Önemli?

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde – 13 (7)’ ye göre miktara bakılmaksızın “Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” yaptırılması zorunludur.

Yaptırılan atık sigortalarının resmi mercilere bildirilmesi konusunda Güvence Hesabı görevlendirilmiştir. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptıran iş yerleri Sigorta Bilgi Merkezi tarafından tespit edilmektedir. İşyeri poliçesinin bitiş tarihinden 30 gün öncesinde yenilenmemesi durumunda Güvence Hesabı tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildirim yapılmaktadır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi yenileme işlemlerinin 30 gün öncesi yapılmaması durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu Madde – 20 (p) bendi ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ (2018-1)’ egöre 58.351 TL idari para cezası uygulanacaktır.