Takipte Kalın

Tıbbi Atık Yönetim Planı Hakkında

Tıbbi Atık Yönetim Planı Hakkında

Tıbbi Atık Yönetim Planlarının Tüm İşletmelerde Hazırlanması Gerekmektedir

25.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında sağlık kuruluşları Yönetmeliğin Ek – 1’ nde sınıflandırılmıştır. Ek 1’ e göre; Fabrikalarda bulunan revirlerde sağlık kuruluşu olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda; sadece basit tıbbi müdahale yapıldığı revirler de dahil olmak üzere fabrikalar için Bakanlığa yapmış olduğumuz başvuru neticesinde gelen görüş yazısına göre tüm işletmelerin tıbbi atık yönetim planı hazırlaması gerekmektedir