Bakanlık Duyuruları

Tüm Atık Yönetim Uygulaması Kullanıcılarının Dikkatine!

Tüm Atık Yönetim Uygulaması Kullanıcılarının Dikkatine!

21.04.2016

Bilindiği üzere, Atık Yönetim Uygulaması altında yer alan Kütle Denge Uygulaması ile ilgili olarak 03/02/2016 tarihli ve 07/03/2016 tarihli duyurular doğrultusunda Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) veya Çevre İzin ve Lisansı almış olan atık işleme tesislerinin aylık kütle denge rapor onaylarının kaldırılması taleplerinin, 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren bir resmi yazı ile yapılması gerektiği bildirilmişti.

Söz konusu başvurularla ilgili Bakanlığımız değerlendirmesinin olumlu olması durumunda mail yoluyla bilgilendirme yapılacak olup başvuru dilekçelerinde söz konusu tesisin yetkili birimine kolayca ulaşımı sağlayacak bir mail adresinin yer alması gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Kaynak

http://www.csb.gov.tr/