Bakanlık Duyuruları

Yem Katkı Malzemesi Hazırlayarak Yem Fabrikalarına Gönderen Tesisler İçin Duyuru

Yem Katkı Malzemesi Hazırlayarak Yem Fabrikalarına Gönderen Tesisler İçin Duyuru

Bilindiği üzere; gıda hazırlama ve üretim işletmelerinden kaynaklanan atıklardan yem katkı malzemesi hazırlayarak yem fabrikalarına gönderen tesislere Bakanlığımız tarafından tehlikesiz atık geri kazanım konulu Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzin ve Lisans belgesi düzenlenmekteydi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde, gıda hazırlama ve üretim işletmelerinden kaynaklanan atıkların Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanan “Yem Maddeleri Kataloğunda” yer alması halinde,

-Geri kazanım konulu lisans kapsamında değerlendirilmeden doğrudan yem fabrikalarına verilmesinde Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli izinlerin alınması kaydıyla sakınca bulunmadığı,

-Yem Maddeleri Kataloğunda yer alan maddelerin tesise kabulü ve işlenmesi için geri kazanım konulu  Çevre Lisansı bulunmasına gerek olmadığı,

-Bu maddelerin yem üretimi dışında kullanılması durumunda atık olarak yönetiminin sağlanması gerektiği

görüşüne varılmıştır.

Lisans veya geçici faaliyet belgesi bulunan işletmelerin belge iptallerinin gerçekleştirilebilmesi için ivedilikle Bakanlığımıza başvurulması gerekmektedir.