Bakanlık Duyuruları

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Usul Esaslar güncellendi

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Usul Esaslar güncellendi

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 17. Maddesinde 31 Aralık 2021 tarihli ve 2595628 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır.

Yapılan güncelleme ile sadece, “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 17. maddesinde gösterilen belirli uygulamalara geçiş/uyum süreci ulusal ölçekli merkezi bir depozito yönetim sistemine dâhil edilebilmesini teminen 1/1/2023 tarihine ötelenmiştir.

Yapılan güncelleme doğrultusunda 1/1/2023 tarihine kadar ulusal ölçekli merkezi depozito yönetim sisteminin hayata geçirilmesi ile birlikte yeniden/tekrar kullanılabilir depozitolu ambalajların üzerinde;
-Sisteme özgü standart “Depozitoludur” ibaresi bulundurulacak,
– Sisteme özgü ulusal ölçekli EAN–GTIN kodu kullanılması ve satış belgelerinde “Depozito bedeli” nin ürün fiyatından ayrı gösterilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, depozitolu ambalajları piyasaya süren işletmeler tarafından sistemin sürdürülebilirliğinin korunması için Bakanlıkça belirlenecek miktarda teminat gösterilecektir.

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr/