Takipte Kalın

10.06.2019 tarihinde Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi yayımlanmıştır.

10.06.2019 tarihinde Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi yayımlanmıştır.

Bu genelge ile denize kıyısı bulunan illerde, deniz çöplerinin oluşumun önlenmesi, ülkemiz deniz yetki alanlarında bulunan deniz çöplerinin yönetimine ilişkin faaliyetleri içeren Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının hazırlanması ile uygulanması için komisyon kurulması, ilgili kurum/ kuruluşların yapması gereken iş/ işlemlerin belirlenmesi ve gerçekleştirilen çalışmaların raporlamasına yönelik esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.