Bakanlık Duyuruları

11.05.2018-21.05.2018 Tarih Aralığında Gerçekleştirilen Atık İşlemleri Hakkında

11.05.2018-21.05.2018 Tarih Aralığında Gerçekleştirilen Atık İşlemleri Hakkında

Bilindiği üzere 11.05.2018 tarihinde Bakanlığımızca Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) hayata geçirilmiş olup bu tarihten itibaren Atık Yönetim Uygulamasına EÇBS üzerinden erişim sağlanmaya başlanmıştır.

Ancak EÇBS’ ye geçiş sürecinde, kullanıcıların Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN) üzerinden gerçekleştirdikleri atık işlemlerinde aksamaya mahal verilmemesi amacıyla  http://motatkds.cevre.gov.tr/MotatKDS/GeciciGirisEkrani.zul linkinden ATYÖN’ e mevcut kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle erişim sağlayabileceklerine dair duyuru 21.05.2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yapılmıştır.

21.05.2018 tarihinden itibaren ATYÖN’e hem EÇBS hem de http://motatkds.cevre.gov.tr/MotatKDS/GeciciGirisEkrani.zul linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Bu doğrultuda, kullanıcıların EÇBS’ ye giriş yapamamaları nedeniyle ATYÖN’ e erişim sağlayamadıkları 11.05.2018-21.05.2018 tarih aralığında gerçekleştirdikleri atık işlemlerine ait Kütle Denge Sistemi (KDS) verilerinin doğruluğunun temini amacıyla ATYÖN’ de güncelleme işlemleri tamamlanmıştır.
Yukarıda ifade edilen durum dahilinde gerçekleşen atık işlemlerinin KDS’ de kayıt altına alınabilmesi için atık işleme tesislerince ATYÖN/Yeni Sorun Bildir üzerinden aşağıdaki adım izlenerek başvuru yapılması gerekmektedir:
Talep yazısı tesis yetkilisi tarafından imzalanarak, kaşelenecek ve imza sirküleri ile birlikte Atık Yönetim Uygulaması/Yeni Sorun Bildir alanına yüklenecektir.
Başvurusu uygun bulunan atık işleme tesislerine, belirtilen tarih aralığında Atık Kabul İşlemleri/Gelen UATF alanından atık veri girişi gerçekleştirmesine imkan sağlanacaktır.
Kaynak: https://ecbs.cevre.gov.tr