Bakanlık Duyuruları

İl Müdürlüğümüz Tarafından Sahibi Belirlenemeyen Tehlikeli Atıklara İlişkin ATYÖN Adımları

İl Müdürlüğümüz Tarafından Sahibi Belirlenemeyen Tehlikeli Atıklara İlişkin ATYÖN Adımları

İl Müdürlüğümüz tarafından sahibi belirlenemeyen ve kamu arazilerine atılı vaziyette bulunan tehlikeli atıkların Çevre Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda uygulanacak işlemler kapsamında hazırlanan Tutanak ile kaldırılması ve geri kazanım/berataraf tesisine gönderilmesi aşamalarındaki Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN) adımları aşağıdadır.

İl Müdürlüğünce MoTAT üzerinden bir atık gönderim talebi yapılmasına ihtiyaç bulunmamakla birlikte il müdürlüğümüz yetkilileri gözetiminde mobil cihaza veri girişi yapılmaksızın atık taşıma firmasınca bahse konu Tutanak kapsamında taşıma işlemi gerçekleştirilir.

Atık işleme tesislerince, Atık kabul İşlemleri/ Gelen Sahipsiz Atık bölümünden taşıma araç bilgileri, atık kodu, miktarı ve kabul tarihi bilgileri ve tutanak eklenerek ATYÖN’e kayıt işlemi yapılır.

Daha sonrasında kayıt il müdürlüğünce onaylanır. Onay sonrasında söz konusu atık, atık işleme tesisi stoğuna otomatik eklenir.

Kaynak: https://ecbs.cevre.gov.tr