Bakanlık Duyuruları

2015 Yılı Yeterlilik Test Organizasyonu!

2015 Yılı Yeterlilik Test Organizasyonu!

Bakanlığımız, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, çevre mevzuatına göre çalışan laboratuvarlara Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi vermekte ve bu laboratuvarların yapmış olduğu ölçüm ve analiz sonuçlarını kabul etmektedir. Yetkilendirilmiş laboratuvarlara, belge geçerlilik süresi boyunca yapmış oldukları analizlerin izlenebilirliğini ve uzaktan denetimini sağlamak amacıyla Bakanlığımız, Yönetmeliğin 35. maddesi “Uzaktan denetim, yeterlik ve karşılaştırma testleri” düzenlenmektedir.

Bu çerçevede 2015 yılı ilk yarısında Su ve Atık su kapsamında; ICP (OES, MS, AES) cihazında çalışılan Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Ni, Zn parametreleri ile TS EN ISO 9377-2 metodunu çalışan C10-C40 arası hidrokarbonlar olmak üzere; toplamda 13 parametrede yeterlilik testi düzenlenecektir. Düzenlenecek olan bu yeterlik testinde, numuneler kargoyla 04-08/05/2015 tarihleri arasında laboratuvarlara ulaştırılacak olup, numunenin laboratuvar tarafından teslim alındığına dair bilginin e- mail yoluyla yazımızda yer alan ilgili kişiye bildirilmesi gerekmektedir. Laboratuvarlar, kapsamlarında yer alan parametreler doğrultusunda yazımız ekinde yer alan çalışma talimatını dikkate alarak numunelerini hazırlayıp analiz edeceklerdir.

Analizi yapılan her bir parametre (ağır metaller ayrı ayrı sayılacak) için alınacak KDV dahil 70 TL’lik test ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, Halkbankası 402 koduna, “Yeterlilik test ücreti” açıklaması yapılarak yatırılacaktır. Fatura bilgi formu ile banka dekontunun, numunenin laboratuvara ulaştığı gün itibari ile en geç 5 iş günü içinde, laboratuvarların bulundukları illerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Döner Sermaye Muhasebesine gönderilmesi ve konuyla ilgili bilginin yazımızda yer alan ilgili kişiye e- mail yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. Laboratuvar tarafından yapılan analiz sonuçlarının 27.05.2015 tarihine kadar, yazımız Ek’inde yer alan Analiz Sonuç Formuna işlenerek (gamze.yucel@csb.gov.tr) adresine eposta yolu ile, Bakanlığımıza ise yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililere Duyurulur.