Bakanlık Duyuruları

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulama Çalıştayı Gerçekleştirildi

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulama Çalıştayı Gerçekleştirildi

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”in 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olması ve uygulanabilirliğinin arttırılması amacıyla “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulama Çalıştayı” 11.05.2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiş. Çalıştaya İl Müdürlüklerimizin temsilcileri ile çalıştayın yapılmasına katkı sağlayan Baku-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Şirketi, BP ve AECOM firmaları temsilcileri katılım sağlamıştır.

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep AKDENİZ’in açılış konuşması ile başlayan çalıştay kapsamında, Bakanlığımızın “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” ve uygulama araçları olan “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi”, Rehber dokümanlar ve Bakanlığımız ile Baku-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Şirketi, BP ve AECOM firmalarının çalışmaları sonucunda Yönetmelik kapsamında kalan denetim ve değerlendirme süreçlerinin uygulanabilirliğinin standartlaştırılması amacıyla hazırlanan “Denetim El Kitapçığı” ve “Komisyon El Kitapçığı” hakkında bilgi verilerek kitapçıklar dağıtılmıştır.

Ayrıca, Yönetmelik kapsamında yer alan sektörlerin, İl Müdürlüklerimizden alacakları kullanıcı adı ve şifre ile “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi”ne ulaşarak “Faaliyet Ön Bilgi Formu” nu dolduracakları ve sistem tarafından verilen sayı ile İl Müdürlüklerimize faaliyet ön bilgi formlarını sunacaklarını Faaliyet sahiplerinin “Faaliyet Ön Bilgi Formları”nın “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” üzerinden üç ay içerisinde doldurulacağı ve İl Müdürlüklerimizce sistem üzerinden formun onaylanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda İl Müdürlüklerimizin “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemini” aktif olarak kullanacaklarına dikkat çekilmiş ve sistem kullanımı ile ilgili bilgi verilmiştir.