Bakanlık Duyuruları

2018 Yılı Atık Beyanı

2018 Yılı Atık Beyanı

Bilindiği gibi, 2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği?nin 9. Maddesinin 1. Fıkrasının ğ bendi kapsamında, atık üreticilerinin yıl içinde gönderimini yapmış oldukları tehlikeli ve tehlikesiz atık beyanları,  Atık Beyan Sistemi (TABS) üzerinden her yıl yapılmaktadır.

2018 yılı için TABS beyan girişi, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, 31 Mart 2019 tarihine kadar Atık Yönetim Uygulaması kullanıcılarına açılacaktır.

MoTAT  kayıtlarından  atık  beyanlarının  otomatik  oluşturulması işlemi  bu yıl hizmete alınmamıştır. 2018  yılı  beyan  işlemlerinin  önceki yıllarda  olduğu  şekilde  Uygulama  üzerinden  kullanıcıların  kayıtları  ile  gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2018 Beyan girişi işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için Yardım Dokümanları menüsünde bulunan beyan girişi videoları incelenebilir.

2018 yılı içinde tehlikeli veya tehlikesiz atığı oluşmuş olan tesisler `?Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyan Formu Oluşturma (TABS): Beyan Edilecek Atığım Var?? videosunda anlatıldığı şekilde beyan yapacaktır.

2018 yılı içinde tehlikeli veya tehlikesiz atığı oluşmamış olan tesisler `?Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyan Formu Oluşturma (TABS): Beyan Edilecek Atığım Yok?? adlı videoda anlatıldığı şekilde beyan yapacaktır.