Bakanlık Duyuruları

MoTAT Kabulü Yapılmış Taşımalar

MoTAT Kabulü Yapılmış Taşımalar

MoTAT üzerinden yapılan bu taşımalarda atık miktarı, atık kodu ve atık işleme tesis adı gibi taşıma verilerinde hatalı girişlerin yapıldığı durumlarda, söz konusu verilerin düzeltilebilmesi için ekranlar tasarlanmıştır. Bu ekranlardan atığın yükleme ve taşıma süreçlerinde, yani atık işleme tesisin kabul yaparak atığı atık işleme tesisinin stoğuna alıncaya kadar ki süreçte (MoTAT/Yoldaki Taşımalar ve Kabul Bekleyen Taşımalar), gerekli düzeltmeler taşımaya konu taraflarca yapılabilmektedir.

MoTAT sisteminin 2018 yılı Ocak ayı itibariyle tehlikeli atık taşıma işleminde zorunlu hale gelmesi ve uygulama kullanımının yaygınlaştırılması sürecinde, atık işleme tesislerinin BON girmek suretiyle atığı stoğa aldığı taşımalarda yani MoTAT/Kabulü Yapılmış Taşımalar kısmında yer alan atık gönderimlerinde, atık miktarı, atık kodu ve atık işleme tesis adına ilişkin düzelteme işlemleri Bakanlığımızca yapılmaktaydı.

Ancak; gerek uygulamanın kullanıcılar tarafından etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmış olması gerekse taşımaya konu tarafların onayı ile oluşturulan ve MoTAT veri tabanında kaydedilen taşıma verileri ile Araç Takip Servis Sağlayıcılarının Bakanlık sunucularına servis ettiği verilerin tutarlılığını ve güvenirliğini teminen 11.01.2019 tarihi itibari ile MoTAT/ Kabulü Yapılmış Taşımalar kısmında yer alan taşımalara ilişkin olarak taşıma verilerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacağı kararı alınmıştır.

Bu kapsamda MoTAT üzerinden herhangi bir şekilde hatalı başlatılan ve bu haliyle kabulü yapılan taşıma işlemleri hakkında TAŞIMA TARAFLARININ BAĞLI OLDUĞU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNE bilgi vermek ve kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla resmi olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda söz konusu başvuru İLGİLİ İL MÜDÜRLÜKLERİMİZCE resmi olarak kayıt altına alınacak olup işleme TESİSİNİN BULUNDUĞU İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ise uygulama içerisinden de kayıt altına alınacaktır. Bu şekilde uygulama üzerinden kayıt tüm taraflarca ve Bakanlığımız ile İlgili İl müdürlüklerimizce görüntülenmiş olacaktır.

Söz konusu resmi başvurunun; değişiklik talebinde bulunulan taşımaya ilişkin bilgilerin (taşıma numarası, taşıma tarihi gibi) ve düzeltilmesi gereken hususların ayrıntılı olarak anlatıldığı bir tutanağın atık üreticisi, taşıyıcısı ve işleme tesisi yetkililerince ortak olarak imzalanması ve söz konusu tutanağa imza atan şahısların firma adına yetkili olduğuna dair yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin de tutanak ekine eklenerek yapılması gerekmektedir.