Bakanlık Duyuruları

2018 Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Bedelleri

2018 Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Bedelleri

25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 24’üncü maddesi gereğince 2018 yılı için İl Mahalli Çevre Kurullarınca belirlenen tıbbi atık bertaraf bedelleri için tıklayınız.

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr