Bakanlık Duyuruları

Kabulü Yapılmış Tehlikeli Atık Taşıma İşlemlerinde Hatalı Taşıma Verilerinin Düzeltilmesi

Kabulü Yapılmış Tehlikeli Atık Taşıma İşlemlerinde Hatalı Taşıma Verilerinin Düzeltilmesi

2016 yılı itibariyle kullanıma açılmış olan Mobil Atık Takip Sistemi, 2018 yılı Ocak ayı itibariyle basılı UATF kullanımının sonlandırılması ile tehlikeli atık taşıma işleminde zorunlu bir yöntem haline gelmiştir. Ancak Bakanlığımıza yapılan sayısız başvurudan MoTAT üzerinden yapılan bu taşımalarda atık miktarı, atık kodu, tesis adı gibi taşıma verilerinde hatalı girişlerin yapıldığı ve bu hatalı verilerle atık kabulünün gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

 

Bilindiği üzere Atık Yönetim Uygulaması/MoTAT ile yapılan atık taşıma işlemlerinde; atık üreticisi ve atık taşıma firması doğru atığın, belirtilen miktarda araca yüklendiğine dair mobil cihaz üzerinden belirlenen numaralar ile yükleme onayı verir. Atık işleme tesisi ise bu atığı teslim aldığına dair taşıma firması ve atık işleme tesisi tarafından mobil cihaz üzerinden üretilen boşaltma numarası ile onayı vermek suretiyle taşımanın sonlanmasını sağlamaktadır.

 

Söz konusu tarafların sehven yaptığı atık kodu, atık miktarı ve yanlış atık işleme tesisi seçim işlemlerinin düzeltilebilmesi için ekranlar tasarlanmıştır. Bu ekranlardan atığın yükleme ve taşıma süreçlerinde, yani atık işleme tesisin kabul yaparak atığı atık işleme tesisinin stoğuna alıncaya kadarki süreçte, gerekli düzeltmeler tarafınızca yapılabilmektedir. Yapılan düzeltmeler, tarafların bilgisinin olması için atık üreticisi ve atık işleme tesisinin onayı ile gerçekleştirilmekte olup atığın atık işleme tesisince kabulü sonrasında Uygulama üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması mümkün bulunmamaktadır. Atık kabulü yapılıncaya kadar yapılması istenilen değişiklikleri sağlayan düzeltme ekranlarının tamamlandığı ve kullanımına ilişkin bilgi Atık Yönetim Uygulaması içerisinden 25.01.2018 tarihli Duyuru ile kullanıcılara iletilmiştir.

 

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere kabulü yapılmış taşımalara ait atık verilerinin sistem üzerinden değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, taşımaya ilişkin bilgilerin ve düzeltilmesi gereken hususların ayrıntılı olarak anlatıldığı bir tutanağın atık üreticisi, taşıyıcısı ve işleme tesisi yetkililerince ortak olarak imzalanması ve söz konusu tutanağa imza atan şahısların firma adına yetkili olduğuna dair yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin de tutanak ekine eklenmesi ile Bakanlığımıza yapılacak resmi başvurular tarafımızca değerlendirilebilecek ve sonucu bir yazı ile tarafınıza bildirilecektir.

 

Kamu kurumu niteliğinde olan kamu hastanelerinin, düzeltme talebi ile ilgili olarak Duyuruda belirtilen tutanağa imza atmaları, yetki belgesi ve imza sirküleri gibi belgeleri sunmalarına gerek bulunmamakta olup düzeltme yapılması istenen taşıma numarası ve düzeltilmesi gereken hususların ayrıntılı olarak anlatıldığı resmi bir yazı ile Bakanlığımıza başvuru yapmaları yeterlidir. Ancak; taşımaya konu diğer tarafların yani lisanslı taşıma firması ve atık işleme tesisisin duyuruda belirtilen tutanak ve diğer evraklarla başvuru yapmaları gerekmektedir. Özel sağlık kuruluşlarından kaynaklı atıkların taşıma bilgilerindeki değişiklik talepleri için ise Duyuruda belirtilen şartlar geçerlidir.

Kaynak: https://ecbs.cevre.gov.tr