Bakanlık Duyuruları

2019 Yılı MÇK Tıbbi Atık Bertaraf Bedelleri

2019 Yılı MÇK Tıbbi Atık Bertaraf Bedelleri

25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 24’üncü maddesi gereğince 2019 yılı için İl Mahalli Çevre Kurullarınca belirlenen tıbbi atık bertaraf bedelleri için tıklayınız.

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr