Bakanlık Duyuruları

Sera gazı emisyonları için yeni rehber dokümanlar yayınlandı

Sera gazı emisyonları için yeni rehber dokümanlar yayınlandı

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (İRD) Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında, 2013 yılından bu yana Türkiye’de sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına katkı sağlamaya yönelik kapasite geliştirme çalışmaları Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile birlikte yürütülmektedir.

17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, tesis bazlı çevrimiçi bir veri yönetim sistemi kurulmuş durumdadır. Çevre Bilgi Sistemi aracılığı ile sera gazı emisyonlarının takibi gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, tesisler izleme planlarını ve raporlarını elektronik ortamda yönetebilmekte ve böylece Bakanlığın değerlendirme süreçleri kolaylaşmaktadır.

Bu bağlamda, İRD sistemi ile elde edilen verinin kalitesinin değerlendirilerek, iyileştirilebilecek alanlarda kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Veri kalitesinde iyileşme potansiyeli sağlayabilecek uygulama yöntem ve detayların incelenerek uygulamanın iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında uluslararası izleme yöntemleri ile paralellik arz eden, dört yeni rehber doküman hazırlanarak, paydaşların kullanımına sunulmuştur.

Rehber dokümanlara ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr/sera-gazi-emisyonlarinin-izlenmesi-raporlanmasi-ve-dogrulanmasi-konusunda-kapasite-gelistirme-projesi-kapsaminda-hazirlanan-rehber-dokumanlara-iliskin-duyuru-duyuru-419477