Bakanlık Duyuruları

Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimleri Hakkında Duyuru

Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimleri Hakkında Duyuru

23.05.2019 tarihli ve 30782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ kapsamında, kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde görev yapacak tesis sorumlularının atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimi yapılacaktır.

Eğitimler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, söz konusu eğitimler covid-19 pandemisi nedeniyle bir önceki eğitimde olduğu gibi uzaktan olarak yapılacaktır. Eğitimler, talep edilen tesis sorumlusu sınıflarına yapılacak başvuru sayısına göre planlanacak olup eğitimlere Ekim ayı içerisinde başlanılması planlanmaktadır.

Bu çerçevede, eğitim planlamasının yapılabilmesi amacıyla, TESİS SORUMLUSU BELGESİ almak isteyen adayların 16 Ağustos – 1 Ekim 2021 tarihleri arasında https://aatbelgelendirme.csb.gov.tr/ adresi üzerinden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurup profil kartlarını oluşturarak ön başvuru yapmaları gerekmekte olup, eksiklik bildirilen başvuruların tamamlanması da dahil olmak üzere 1 Ekim’den itibaren adayların sisteme erişimi kapatılacaktır.

Ayrıca, söz konusu başvurulara ilişkin detaylı bilgiler https://aatbelgelendirme.csb.gov.tr/ adresinde yer alan Atıksu Arıtma Tesisi Personel Belgelendirme (AATBEL) sistemi duyurular sayfasında yer alacaktır.

Ek:
  1. Başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar indir.
  2. Başvuru için Kullanıcı Kılavuzu indir.
  3. Resmi yazı formatı indir.
  4. Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ indir.
İletişim:
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
sutoprak@csb.gov.tr

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr/