Bakanlık Duyuruları

Akümülatör Depozito Sistemi Usul Esas Güncellemesi

Akümülatör Depozito Sistemi Usul Esas Güncellemesi

Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2021 tarih ve 66745475-145.07-2595549 sayılı Bakan Oluru ile güncellenmiştir.

Yapılan güncelleme ile Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 4. maddesindeki “Bakanlık” ve “İl Müdürlüğü” tanımları değiştirilmiş, 15. maddesinde yer alan hususlar, belirli uygulamalara geçiş süreciyle uyum sağlanmasını teminen 1/1/2023 tarihine ötelenmiştir.

Yapılan güncelleme doğrultusunda, 1/1/2023 tarihine kadar satış belgelerinde “Depozito bedeli”nin ürün fiyatından ayrı gösterilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, depozitolu akümülatörleri piyasaya süren işletmeler tarafından sistemin sürdürülebilirliğinin korunması için Bakanlıkça belirlenecek miktarda teminat gösterilecektir.

Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’a ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr/