Takipte Kalın

Cam Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterleri Yayınlanmıştır.

Cam Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterleri Yayınlanmıştır.

66/2010/AB sayılı Eko-Etiket Tüzüğü’ne uyum çalışmaları kapsamında 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Çevre Etiketi Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan cam ürün grubuna yönelik çevre etiketi kriterleri yayımlanmıştır.

Ürünlerinde çevreye duyarlı/sürdürülebilir hammadde kullanan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar çevre etiketi kullanıcısı olabilecektir.

Kriterler, 5 (beş) yıl geçerli olacaktır.

Kriterler

Kaynaklar: https://cevreetiketi.csb.gov.tr