Bakanlık Duyuruları

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

31.12.2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. 13 Mart 2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe buradan ulaşılabilir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde değişiklik ile, 1.1.2020 yılından itibaren Geri Kazanım Katılım Payı ödemekle yükümlü kılınan ambalajlı ürün piyasaya sürenler için 2020 yılı sonrasına ait ambalaj atığı geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerini sağlama yükümlülüğü kaldırılarak, bahse konu hedefler Sıfır Atık Yönetmeliği’nin genel ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde ülke hedefi olarak düzenlenmiştir.

01.01.2020 tarihinden önce piyasaya sürülmüş ambalajlar için geri dönüşüm hedefi yükümlülüğü devam etmekte olup 2019 yılında piyasaya sürülen ambalajlara ait geri dönüşüm yükümlülüklerinin Yönetmeliğin 19. Maddesinin 2. Fıkrasında verilen oranlar (2020 geri dönüşüm hedefleri Cam:%60, Plastik :%55, Metal: %55, Kâğıt/Karton: %60, Ahşap: %15) üzerinden yerine getirilerek 31.03.2021 tarihine kadar belgelendirme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Kaynak : https://cygm.csb.gov.tr