Bakanlık Duyuruları

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Ertelenmesi Hakkında

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Ertelenmesi Hakkında

17/05/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 7. Maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca “EK-1’de yer alan faaliyetleri yürüten işletmeciler, her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasında  izlenen  sera  gazı  emisyonlarını  Bakanlığa  raporlamak  zorundadır”  hükmü  yer almaktadır. Devletimizin son günlerde dünyada etkili olan Yeni Koronavirüs (Covit-19) salgınını önlemek amacıyla aldığı tedbirler kapsamında; “Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda bu süreyi en fazla bir aya kadar uzatabilir.” hükmü gereği 30 Nisan  tarihi  referans  alınmak  üzere,  doğrulanmış  sera  gazı  emisyonu  raporlarının Bakanlığımıza  iletilme  tarihi  22  Mayıs  2020’ye  ertelenmiştir.

Kaynak:
https://cygm.csb.gov.tr