Bakanlık Duyuruları

Atık Yönetim Uygulaması Aylık Kütle Denge Rapor Onaylarının Kaldırılması Hakkında

Atık Yönetim Uygulaması Aylık Kütle Denge Rapor Onaylarının Kaldırılması Hakkında

Atık Yönetim Uygulaması içerinde yer alan aylık kütle denge raporlarına ilişkin onayların kaldırılması işlemleri aşağıda belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

1- Geçici Faaliyet Belgesi almış ve süreci devam eden atık işleme tesislerinin, geçici faaliyet belgesi dönemi içerisinde (lisans alıncaya kadar olan dönem için) onay kaldırma talepleri uygun görülecektir.

2- Atık işleme tesislerinin yalnızca bulunduğumuz yıl içerisindeki (2016 yılına ait) onay kaldırma talepleri kabul edilecektir. Geçmiş yıllara ilişkin talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Bakanlığımız ve İl Müdürlüklerimiz tarafından tespit edilerek atık işleme tesislerine resmi olarak tebliğ edilen hususlar çerçevesinde aylık kütle denge raporlarında düzeltilmesi gereken konuların olması durumunda, onay kaldırma işlemi gerçekleştirilebilecektir.
4- Onay kaldırma taleplerine ilişkin başvurular, bu duyurunun yayımlanma tarihinden itibaren veri.degerlendirme@csb.gov.tr adresinden e-posta ile veya “Atık Yönetimi Uygulaması” içerisinde yer alan “sorun bildir” kısmından yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen hususların haricinde onay kaldırma talepleri uygun karşılanmayacak olup, aylık kütle denge raporlarının hazırlanmasında ve onaylanmasında azami hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluğun işletme sahibine ve çevre görevlisine ait olacağı önemle duyurulur.

Kaynak : www.csb.gov.tr